Privacy

PRIVACYVERKLARING

Inleiding
De Meelfabriek gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers van haar (interactieve) producten en diensten en klanten. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens behandeld.

Verwerken van persoonsgegevens door De Meelfabriek
In het kader van de online en offline dienstverlening legt De Meelfabriek informatie die aan ons verstrekt wordt, zoals NAW-gegevens en uw e-mailadres, vast van klanten en andere contacten. De Meelfabriek gebruikt deze gegevens, gebaseerd op een wettelijke grondslag, voor de uitvoering van een overeenkomst en/of het verlenen van overige diensten alsmede voor marketingdoeleinden, zoals onze nieuwsbrief. De Meelfabriek verstrekt deze gegevens alleen aan derden voor zover dit op basis van privacywetgeving is toegestaan. Indien u daar geen prijs op stelt kunt u dit aangeven via de nieuwsbrief. In iedere e-mail wordt steeds de mogelijkheid opgenomen om u hiervoor uit te schrijven.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is of toegestaan is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover zij beschikken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies en het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Links naar andere websites
Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update.

Rechten
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigingen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een email sturen aan info@demeelfabriek.nl

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt.

Welke cookies
We maken op deze website gebruik van functionele en analytische cookies.

Functionele cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden.

Cookies van derden
Er worden ook cookies van derden geplaatst. Deze zogenaamde third-party cookies komen terecht op een website als de website plugins van derden gebruikt.

Op deze website worden third-party cookies bijvoorbeeld geplaatst door: De social share buttons; hiermee kunt u bepaalde inhoud delen met anderen door te klikken op een icoontje van bijvoorbeeld Facebook, Linkedin. Deze third-party cookies worden opnieuw uitgelezen als er een andere site wordt bezocht.

Uitschakelen en verwijderen van cookies
Via de instellingen van uw browser kunt u cookies uitschakelen of verwijderen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Let op: onze website werkt mogelijk niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld!

Beheren van cookies
U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken. Voor meer informatie over het aanpassen van de cookie-instellingen van uw browser verwijzen wij naar de links hieronder:

Cookie instellingen in Google Chrome
Cookie instellingen in Microsoft Edge
Cookie instellingen in Firefox
Cookie instellingen Safari
Cookie instellingen (algemeen)

Wij maken u erop attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer, u daar uw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.

Vragen
Indien u nog specifieke vragen heeft over ons privacy beleid, dan kunt u deze mailen naar info@demeelfabriek.nl

De Meelfabriek
Postadres: Postbus 37, 2200 AA Noordwijk
Locatie: Meelfabriekplein 1, 2312 LK Leiden