VOORUITSTREVEND IN DUURZAAMHEID

De Meelfabriek staat te boek als schoolvoorbeeld van innovatieve gebiedsontwikkeling met respect voor monumentaal erfgoed en grote aandacht voor duurzaamheid. Met de aankoop van een appartement in Meelpakhuis en Silotoren kiest u voor een project waarbij enkel gebruik wordt gemaakt van duurzame energiebronnen. Er wordt gewerkt met bodembronnen, warmte-koude-opslag, warmtepomptechniek en zonnecollectoren die voorzien in de energie behoeften. De panden zijn volledig gasloos. Maar duurzaamheid gaat verder dan dit. Hergebruik van panden is in de basis al duurzamer dan nieuwbouw. Daar waar mogelijk behouden we de panden, daar waar gesloopt wordt voeren we dit af voor hergebruik elders. Bij de inrichting kiezen we voor kwaliteitsmaterialen zoals tripleglas voor energiebesparing, lage temperatuurverwarming, passieve vloerkoeling voor in de zomer, ledverlichting, warmte terugwinning uit ventilatielucht, etc. Daarnaast wordt elektrisch rijden gestimuleerd door het aanbod van laadpalen voor alle bewoners en bezoekers. En worden alternatieve vervoersoplossingen gezocht en gestimuleerd. In alle lagen van het project zoeken we continue naar de juiste invulling en daarbij blijven we openstaan voor nieuwe ontwikkelingen.

Er gaan grote investeringen gemoeid bij het kiezen voor duurzame alternatieven. De Meelfabriek is overtuigt dat de investeringen het waard zijn voor zowel de gebruikers als het milieu. Om deze overtuiging kracht bij te zetten, initiëren we een spraakmakende actie: alle kopers van appartementen in het Meelpakhuis en de Silotoren krijgen 10 jaar energie bij hun koopovereenkomst.

Ontwikkelaar en eigenaar van De Meelfabriek, Ab van der Wiel licht toe: ‘We investeren per appartement circa 20% van de bouwsom in verduurzamingsmaatregelen. Een flinke kostenpost, echter voor ons als ontwikkelaar van De Meelfabriek een vanzelfsprekendheid. Als je monumenten wilt transformeren naar panden die toekomstgericht zijn, dan zijn duurzaamheidskeuzen een must. Dit levert enorme voordelen op voor de gebruiker op de lange termijn. Ondanks de vele aandacht hiervoor in de huidige media, is de uitvoering toch nog lastig. Banken stimuleren verduurzaming middels hypotheekregelingen slechts ten delen. Als je het goed wilt aanpakken, is dit zeker niet voldoende. Om de consument te verleiden tot het doen van hoge investeringen, moet het duidelijk zijn wat dit oplevert. In het geval van De Meelfabriek hebben wij al gekozen voor de hoge investeringen. En omdat de koper daarmee dus ook hiervoor kiest bij aankoop van zijn of haar appartement – onbewust dan wel bewust – willen we deze keuze belonen.’

Duurzaamheid

Voor De Meelfabriek is duurzaam ondernemen een duidelijk streven en wordt doorgevoerd op uiteenlopende gebieden. Dat begint bij de panden zelf. Het gebruik van duurzame materialen, demontabel bouwen, herbestemmen van bestaande Rijksmonumenten naar een functionele, tijdloze ontwerp van de Meelfabriek, waardoor gebruikers veel minder de behoefte zullen voelen om (snel) weer te verbouwen. Er wordt gestreefd naar zo groot mogelijke beperking van het energieverbruik door verspilling tegen te gaan en een optimaal gebruik van energie uit duurzame bronnen.

Maar ook worden bijvoorbeeld bezoekers en bewoners gestimuleerd tot gebruik van alternatieve transportmiddelen door het beschikbaar stellen van deelauto’s, huurfietsen en een elektrische boot, aangevuld met een hoge beschikbaarheid van laadpunten in de parkeergarage om de overstap naar elektrisch rijden in de toekomst te vergemakkelijken.

Ondernemers die zich bewust duurzaam inzetten zien we als grote meerwaarde en andersom is het niet voor niets dat zij zich thuis voelen bij De Meelfabriek.

Een van de kernwaarden van de Meelfabriek is duurzaamheid. De betrokkenen doen dan ook al het mogelijke om een optimaal duurzaam concept te creëren. Te beginnen bij de panden zelf. Het gebruik van duurzame materialen, demontabel bouwen, herbestemmen van bestaande Rijksmonumenten. De Meelfabriek haalt alles uit de kast om zo duurzaam mogelijk te zijn.

Het hergebruik van de Rijksmonumenten bijvoorbeeld betekent dat de gebouwen, stenen, betonnen vloeren en daken, stalen gevelkozijnen en andere materialen niet opnieuw geproduceerd, vervoerd en verwerkt hoeven te worden, vertelt technisch directeur van Van der Wiel Bouw Ed Zwart. ‘Dat scheelt heel veel energie en grondstoffen, en vormt een mooi vertrekpunt voor de duurzaamheid die door het hele project en proces centraal staat.’

Trias Energetica
Bij de herbestemming van de verschillende gebouwen heeft Van der Wiel Bouw bovendien gekozen voor Trias Energetica, een driestappenstrategie voor een duurzaam ontwerp. De drie stappen vormen de vuistregels voor het duurzaam ontwerpen van gebouwen. De eerste van de drie is: beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan. Ed Zwart: ‘Wij verlagen de energiebehoefte in de gebouwen van de Meelfabriek door het aanbrengen van isolatie in vloeren, daken en gevels, en we passen hoogrendementbeglazing HR++ en/of een nog beter presterende triple-beglazing toe.’

Het verwarmen van de gebouwen gebeurt door zogenaamde lagetemperatuurverwarming. ‘Veelal is vloer- en wandverwarming de aangewezen methode met water van “slechts” 40 graden komen de ruimten prima op temperatuur. Een lage watertemperatuur betekent ook dat je er veel minder energie hoeft in te steken; een traditionele cv-ketel werkt met een temperatuur tussen de 70 en 90 graden, wat veel meer energie kost. Daarnaast passen we ’s zomers via de vloer- en wandverwarming ook passieve koeling toe. Het koude water komt vrijwel gratis uit de grond en airco’s zijn dus niet nodig.’

En dan wordt er in de Meelfabriek ook nog warmte-energie teruggewonnen uit de ventilatielucht en wordt er zo veel mogelijk LED-verlichting toegepast die naar behoefte van gebruik gestuurd wordt via schemer- en/of bewegingschakelaars.

Duurzame bronnen
De tweede stap in de Trias Energetica is maximaal gebruikmaken van energie uit duurzame bronnen als wind-, water- en zon. ‘In de Meelfabriek maken wij gebruik van al deze opties,’ vertelt Ed. ‘Zo wordt er met bodembronnen tot wel 250 meter diep vloeistof in de bodem gepompt die vervolgens weer naar boven komt. De zogenaamde warmte-koudeopslag.’ (zie kader)

Naast dit systeem heeft de Meelfabriek een warmtedak, eigenlijk een vloerverwarming die op het hoge dak is gesitueerd. ‘’s Zomers kun je daar warm water mee maken en door de warmte via die slangen goed af te voeren heeft het betreffende gebouw bovendien minder koeling nodig. Voor een aantal gebouwen gebruiken we warmtepomptechniek waarbij energie uit de lucht wordt onttrokken – en ook die energie wordt in een boilervat opgeslagen.’ Tot slot wekt de Meelfabriek ook nog energie op met zonnepanelen en wordt met zonnecollectoren op de daken warm water gemaakt.

Om in de resterende energiebehoefte te voorzien moet tot slot zo efficiënt mogelijk – en het liefst helemaal geen – gebruik worden gemaakt van fossiele brandstoffen. Ook die stap is goed te maken, legt Ed Zwart uit. ‘De benodigde elektrische energie wordt afgenomen van een groene leverancier die met windmolens of zonneparken stroom opwekt.’ Een gasaansluiting ontbreekt dus geheel in het bijzonder duurzame project dat de Meelfabriek is.

Duurzaam vervoer
Ook op het gebied van vervoer is de Meelfabriek optimaal duurzaam. Zo heeft de drielaags parkeergarage voor driehonderd auto’s een zeer hoge dekking van laadpunten voor elektrisch rijden. Dat de parkeergarage zich geheel ondergronds bevindt en de auto’s hierdoor uit het zicht zijn, is eveneens een grote verbetering van de leefomgeving. Bezoekers en medewerkers kunnen bovendien kiezen voor het gebruik van een van de elektrische huurauto’s (BMW i3). Wie met het openbaar vervoer, de fiets of lopend naar de Meelfabriek komt, kiest op momenten dat het nodig is voor deze deelauto. Of voor de huurfietsen van Bizon Bike Company of de elektrische boot van Bizon Events.

En niet alleen is er een samenwerking aangegaan met deze duurzame partner, ook bij de keuze voor bedrijven die het voormalige directiekantoor en het Poortgebouw vullen is gemikt op ondernemers die op dit vlak hun steentje bijdragen, zoals LeydenJar Technologies en Ghost Fishing.

Bij dit alles opgeteld het functionele, tijdloze ontwerp van de Meelfabriek, waardoor gebruikers veel minder de behoefte zullen voelen om (snel) weer te verbouwen, en het mag duidelijk zijn: veel duurzamer dan de Meelfabriek zul je het niet snel vinden in Nederland.

Toelichting warmte-koudeopslag

De vloeistof wordt naar een diepte van 250 meter gepompt en komt een paar graden warmer naar boven door invloed van de bodem en de daar vrij constante temperatuur van 12 tot 15 graden. De gewonnen graden worden vervolgens afgegeven aan het opslagsysteem, zoals een boiler. Als je dat vaak genoeg doet, krijgt die boiler uiteindelijk een temperatuur van 50 of 55 graden: op zijn beurt een prima bron om de vloerverwarming mee te verwarmen of het tapwater voor de douche. De energie uit de bodem is gratis, alleen voor het rondpompen is het nodig extra elektra in te zetten. In de zomer kun je het systeem ook omgekeerd laten werken en het warme water uit de door de zon opgewarmde woning de grond in pompen om te laten afkoelen. Als je dat koudere water vervolgens door de woning pompt is er een goede koeling.

WKO De Meelfabriek in Leiden
NEW LAYOUT
Specifications, prices and registration form now available.