Duurzaamheid

DUURZAAMHEID

Moderne duurzame oplossingen in monumentale gebouwen
Warmte koude opslag (WKO) voor De Meelfabriek

Alle gebouwen op het Meelfabriekterrein worden uitgerust met duurzame installatietechnieken. De koopappartementen zijn dan ook niet meer afhankelijk van gas. De appartementen worden net als het kantoor voorzien van een moderne en duurzame warmtepomp in combinatie met warmte en koude opslag in de bodem (WKO). Deze warmtepompen leveren warmwater, warmte en koude met een zeer hoge energie-efficiency. Via een gezamenlijk bronnensysteem worden de warmtepompen gevoed met primaire energie uit de bodem voor verwarming en warmwater.

De gebouwen worden in de zomer gekoeld met koude uit de bodem, wat een grote bijdrage levert aan het klimaatcomfort. Daarnaast is deze koeling tegen zeer lage kosten beschikbaar. De  warmte die wordt onttrokken uit de woning wordt vervolgens weer in de grond opgeslagen voor de winterperiode.

De energiebesparende effecten met deze WKO installatie verhouden zich tot een traditionele installatie als 1:4. Dit betekent dat de WKO installatie tenminste 4 maal zo zuinig in energieverbruik is als een traditioneel systeem. CO2 reductie (CO2 is een gas wat een belangrijke veroorzaker is van het broeikaseffect) is dan ook een groot bijkomend effect van dit systeem.

Een goede regelbaarheid van de ruimtetemperatuur in de verschillende vertrekken, de mogelijkheid voor hoog rendement energieterugwinning op de ventilatielucht complementeren het duurzame ontwerp.

Het toepassen van een energiedak bovenop de appartementen, waarbij zonnewarmte wordt opgevangen en eveneens in de bodem wordt opgeslagen, is een feature waarmee een extra bijdrage wordt geleverd aan de verduurzaming van het gebouw. Als resultante van al deze maatregelen is er dus sprake van een belangrijke verbetering van het energielabel van de monumentale gebouwen. De firma J. van den Burg uit Lisse draagt als BRL6000-21 gecertificeerd bedrijf zorg voor een deskundig ontwerp en uitvoering.