PRIVACY

Privacyverklaring

Inleiding

De Meelfabriek gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers van haar (interactieve) producten en diensten en klanten. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens behandeld.

Verwerken van persoonsgegevens door De Meelfabriek

In het kader van de online en offline dienstverlening legt De Meelfabriek informatie die aan ons verstrekt wordt, zoals NAW-gegevens en uw e-mailadres, vast van klanten en andere contacten. De Meelfabriek gebruikt deze gegevens, gebaseerd op een wettelijke grondslag, voor de uitvoering van een overeenkomst en/of het verlenen van overige diensten alsmede voor marketingdoeleinden, zoals onze nieuwsbrief. De Meelfabriek verstrekt deze gegevens alleen aan derden voor zover dit op basis van privacywetgeving is toegestaan. Indien u daar geen prijs op stelt kunt u dit aangeven via de nieuwsbrief. In iedere e-mail wordt steeds de mogelijkheid opgenomen om u hiervoor uit te schrijven.

 Beveiliging persoonsgegevens

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is of toegestaan is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover zij beschikken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies en het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Links naar andere websites

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update.

Rechten

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigingen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een email sturen aan info@demeelfabriek.nl

Vragen

Indien u nog specifieke vragen heeft over ons privacy beleid, dan kunt u deze mailen naar info@demeelfabriek.nl

De Meelfabriek
Postbus 37, 2200 AA Noordwijk
De Meelfabriek is gelegen aan de Oosterkerkstraat 18 te Leiden.